Ivan Pollet (BioGrano)De samenwerking binnen BioGrano laat toe om een breed, constant en kwalitatief aanbod van Belgische korrelvormige landbouwproducten zoals granen (tarwe, spelt, haver, emmer, …), pseudogranen (quinoa, boekweit, …), zaden (lijnzaad, …) en peulvruchten (linzen, erwten, bonen, lupinen, …) te telen en aan te bieden.

BioGrano werd in 2020 opgericht en verenigt zowel ervaren pioniers als jonge boeren die een passie voor biologische ‘granen’ voor humane voeding delen. Granen en peulvruchten zijn een hoeksteen voor een duurzame biologische bedrijfsvoering en zijn daarom van oudsher een belangrijke teelt in de vruchtwisseling. Ze dragen bij aan de (bio)diversiteit in en rond de velden, zijn combineerbaar met bodemverrijkende groenbedekkers en maken deel uit van een aangenaam en divers landschap waarin de consument zich herkent. BioGrano voelt zich sterk verbonden met de voedingsbehoefte van de lokale bevolking en stelt daarom kwaliteit, smaak en voedingswaarde boven een maximale opbrengst.

BioGrano teelt vraaggestuurd en klantgericht en verzorgt de nodige intermediaire opslag en bewerking (triage, pellen, verpakking, …) om een authentieke, kwalitatieve en lokale grondstof aan te bieden. BioGrano zet in op korte en lokale ketens tussen bio-boer en consument en zoekt hiervoor samenwerking met lokale intermediaire schakels/partners die onze passie delen en onderschrijven. Elke schakel/partner is zichtbaar en wordt eerlijk gewaardeerd voor zijn bijdrage. BioGrano® streeft dan ook naar transparante partnerships op basis van wederzijds vertrouwen en een correcte en eerlijke prijszetting.

Vanuit concrete uitdagingen in de Belgische markt zet BioGrano actief in op het ontwikkelen en delen van kennis en ervaring. We laten ons breed informeren, zoeken inspirerende innovaties in binnen- en buitenland en werken samen met relevante Belgische kennispartners om verder te evolueren naar een evenwichtig, leefbaar en lokaal landbouwmodel.

BioGrano is momenteel actief in de Westhoek, de Leie- en Scheldestreek, de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek.Contactgegevens
Ivan Pollet
ivpollet@gmail.com
www.biograno.be

Klik hier om alle producten van Ivan Pollet (BioGrano) in de webshop te bekijken


Ivan Pollet (BioGrano)

Ivan Pollet (BioGrano)

Enkele producten